Đội ngũ Bác sĩ, Chuyên gia

Bác sĩ điều trị
Trần Hải Long
 • Bác sĩ điều trị
 • Hơn 10 năm
Lê Phương
 • Phó Giám Đốc Bệnh viện YHCT Hà Tây
 • Phó Giám Đốc Chuyên Môn
 • Hơn 40 năm
Nguyễn Thị Vân Anh
 • Nguyễn Trưởng khoa Nội Bệnh viện YHCT Trung Ương
 • GĐ Chuyên Môn
 • Hơn 40 năm
Cố vấn chuyên môn
Nguyễn Thị Tuyết Lan
 • Cố Vấn Chuyên Môn
Lê Hữu Tuấn
 • Cố Vấn Chuyên Môn
Doãn Hồng Phương
 • Cố Vấn Chuyên Môn
Trợ lý bác sĩ
Phạm Văn Huy
 • Trợ Lý Bác Sĩ
Đặt lịch hẹn Khám bệnh