Chuyên mục Sức khỏe nhatnamyvien.com

Chuyên gia tham vấn

Phạm Văn Huy
  • Trợ Lý Bác Sĩ
Bác sĩ Trần Hải Long
  • Bác sĩ điều trị
  • Hơn 10 năm
Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ CKII Bác Sĩ Lê Phương
  • Phó Giám Đốc Bệnh viện YHCT Hà Tây
  • Phó Giám Đốc Chuyên Môn
  • Hơn 40 năm
Tiến sĩ, Bác Sĩ Nguyễn Thị Vân Anh
  • Nguyễn Trưởng khoa Nội Bệnh viện YHCT Trung Ương
  • GĐ Chuyên Môn
  • Hơn 40 năm