Lịch sử Triều Nguyễn

Bí ẩn giai thoại ngự y Nguyễn Địch chữa bệnh dạ dày cho Vua Tự Đức

Bí ẩn giai thoại ngự y Nguyễn Địch chữa bệnh dạ dày cho Vua Tự Đức

Ngự y Nguyễn Địch là một danh y có y thuật cao dưới thời Vua Tự Đức. Với tài năng...

Bí mật ngự y triều Nguyễn – Kỳ 2: Hé lộ bệnh của vua Gia Long

Vua Gia Long lên ngôi năm 1802 và qua đời năm 1820, thọ 57 tuổi. Trong tập Ngự dược nhật ký của...

Thẻ bài bằng ngà voi của các quan dùng để vào cung hiện được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế - Ảnh: L.C.Doanh

Bí mât ngự y triều Nguyễn – Kỳ 3: Chữa bệnh cho cung tần mỹ nữ

Mặc dù những trang châu bản và cả sách Khâm định Đại Nam Hội điển sự lệ chép việc chữa...

Bí mật ngự y triều Nguyễn – Kỳ 5: Săn lùng và tuyển dụng ngự y

Việc tuyển dụng quan ngự y triều Nguyễn thông qua một quy trình nghiêm ngặt, chặt chẽ nhưng cũng có những trường...

Cảnh thăm mạch dưới thời Nguyễn ở Huế - Ảnh: T.L

Bí mật ngự y triều Nguyễn – Kỳ 1: Khám chữa bệnh cho vua

Từ năm 2012 đến nay, Hội Đông y Thừa Thiên - Huế đã tiếp cận và giải mã kho tư...

Quy tỳ hoàn gia giảm

Tìm thấy bài thuốc huyền thoại Minh Mạng thang

Lương y Phan Tấn Tô, Phó chủ tịch thường trực Hội Đông y Thừa Thiên-Huế cho biết, qua quá trình...