Thái y Viện Triều Nguyễn

Ngự Dược Nhật Kí - Châu Bản Triều Nguyễn

Chuyên Gia YHCT Nói Gì Về Cuốn Châu Bản Triều Nguyễn – Ngự Dược Nhật Ký

Chuẩn bản triều Nguyễn - Ngự dược Nhật ký chủ yếu được viết tay trên giấy dó, phản ánh đầy...

Bí mật ngự y triều Nguyễn – Kỳ 2: Hé lộ bệnh của vua Gia Long

Vua Gia Long lên ngôi năm 1802 và qua đời năm 1820, thọ 57 tuổi. Trong tập Ngự dược nhật ký của...

Thẻ bài bằng ngà voi của các quan dùng để vào cung hiện được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế - Ảnh: L.C.Doanh

Bí mât ngự y triều Nguyễn – Kỳ 3: Chữa bệnh cho cung tần mỹ nữ

Mặc dù những trang châu bản và cả sách Khâm định Đại Nam Hội điển sự lệ chép việc chữa...

Bí mật ngự y triều Nguyễn – Kỳ 4: Làm ngự y như chơi với hổ

Trong bài Hé lộ bệnh của vua Gia Long, chúng tôi đã nêu ra tình trạng bệnh tật của nhà...

Bí mật ngự y triều Nguyễn – Kỳ 5: Săn lùng và tuyển dụng ngự y

Việc tuyển dụng quan ngự y triều Nguyễn thông qua một quy trình nghiêm ngặt, chặt chẽ nhưng cũng có những trường...

Bí mật ngự y triều Nguyễn – Kỳ 6: Công hiệu của Minh Mạng Thang

Sau khi tìm được bản gốc tờ châu bản với bài thuốc Quy tỳ hoàn gia giảm được dâng cho...

Cảnh thăm mạch dưới thời Nguyễn ở Huế - Ảnh: T.L

Bí mật ngự y triều Nguyễn – Kỳ 1: Khám chữa bệnh cho vua

Từ năm 2012 đến nay, Hội Đông y Thừa Thiên - Huế đã tiếp cận và giải mã kho tư...

Quy tỳ hoàn gia giảm

Tìm thấy bài thuốc huyền thoại Minh Mạng thang

Lương y Phan Tấn Tô, Phó chủ tịch thường trực Hội Đông y Thừa Thiên-Huế cho biết, qua quá trình...